Biljartprof - PK-Rangschikking
Koninklijke Nederlandse Biljartbond KNBB - seizoen: 2019-2020
District West Friesland (0-124)
Rangschikking Driebanden-groot eerste klasse
bnr naam grp aanv
ind
partij
pnt
cars brt moy hgste
serie
rang
pnt
car
pnt
totaal ind distr
finale
1 116683 Cees Pijper A 9 121 282 0.429 3 2.5 1.0 3.5 F
2 162345 Louis Vlaar A 9 105 262 0.400 4 2.5 3.0 5.5 F
3 167533 Peter Feller C O 10 115 280 0.410 3 1.0 4.5 5.5 F
4 156739 Klaas Dekker B O 8 109 275 0.396 3 5.0 2.0 7.0 F
5 156416 Ben Koper B O 8 104 282 0.368 5 5.0 4.5 9.5 F
6 125695 Arie Vlaar B O 7 113 291 0.388 4 7.0 6.0 13.0
7 213489 Lucien Vossems C O 8 78 273 0.285 4 5.0 9.0 14.0 F
8 117165 Kees Oudt A 4 110 258 0.426 5 11.0 7.5 18.5 F
9 164086 Henk van Bruggen B O 4 110 291 0.378 3 11.0 7.5 18.5 F
10 116673 Henk de Jong B NO 6 97 248 0.391 4 8.5 12.0 20.5
11 202738 Ruud van der Gracht C O 4 98 281 0.348 6 11.0 10.0 21.0
12 227015 Aijolt Nieland A 6 65 295 0.220 2 8.5 13.0 21.5
13 116368 Nico Schipper B O 3 92 257 0.357 4 13.0 11.0 24.0
14 152358 Hans Drayer A 2 82 257 0.319 3 14.5 14.0 28.5
15 119044 Sabine Bakker C O 2 88 308 0.285 3 14.5 15.0 29.5